WELKOM - WELCOM
MIJN HOK - MY LOFT
INTRIEUR - METHODE
LAATSTE NIEUWS !!!!
KWEKERS - BREEDERS
TOP DUIVEN
TELETEKST-DUIVEN
UITSLAGEN
GASTENBOEK
CONTACT/LINKS

 

 

Midfond Rayon B. Afd.6. Noord-Holland

Siossons (366 km) Rayon B. 2205 duiven 344..-..-..-..-..-..-.. enz. 20 mee / 1 prijs

Nanteuil le H. (400 km) Rayon B. 1675 duiven 72-87-219-223-308-333-372 enz. 24 mee / 8 prijs

Peronne (314 km) Rayon B. 1657 duiven 22-108-134-181-230-238-240 enz. 41 mee / 10 prijs 

Soissons (366 km) Rayon B. 1515 duiven 122-140-191-213-262-265 enz. 36 mee / 12 prijs 

 Grimbergen (176 km) Rayon B. 1264 duiven 92-115-221-253 enz.  30 mee / 4 prijs

Midfond  Afdeling 6. Noord-Holland

Siossons (366 km) Afdeling. 12349 duiven 1787-3055-3063 enz. 20 mee / 3 prijs

Nanteuil le H. (400 km) Afdeling. 9932 duiven 321-402-1038-1053-1464 enz. 24 mee / 8 prijs

Peronne (314 km) Afdeling. 9099 duiven 159-652-813-1075-1393 enz. 41 mee / 10 prijs

Soissons (366 km) Afdeling. 8321 duiven 842-912-1151 enz. 36 mee / 12 prijs

Grimbergen (176 km) Afdeling. 6851 duiven 907-1049 enz. 30 mee / 2 prijs

Dagfond Rayon B. Afd. 6. Noord-Holland

Chateaudun (550 km) Rayon B. 1796 duiven 33-34-36-68-92-97-107-121 enz. 46 mee / 25 prijs

Orleans (548 km) Rayon B. 1558 duiven 27-37-43-82-136-180-201-208 enz. 40 mee / 14 prijs

Bourges (626 km) Rayon B. 1188 duiven 78-79-80-125-127-137-255 enz. 41 mee / 10 prijs

Tours (640 km) Rayon B. 1290 duiven 19-37-64-74-87-109-120-123 enz. 45 mee / 17 prijs

Chateauroux (670 km) Rayon B. 1170 duiven 17-30-43-70-99-161-192 enz. 38 mee / 16 prijs

Argenton (700 km) Rayon B. 1027 duiven 8-9-24-26-31-63-82-99-105 enz. 35 mee / 16 prijs

 

Dagfond Afdeling 6. Noord-Holland

Chateaudun (550 km) Afdeling. 8082 duiven 212-220-226-386-473 enz. 46 mee / 25 prijs

Orleans (548 km) Afdeling. 6678 duiven 83-113-129-271-509 enz. 40 mee / 14 prijs

Bourges (626 km) Afdeling. 5279 duiven 511-512-514-716-719 enz. 41 mee / 10 prijs

Tours (640 km) Afdeling. 5348 duiven 83-143-285-336-395-500-535 enz. 45 mee / 17 prijs

Chateauroux (670 km) Afdeling. 4993 duiven 97-137-175-250-367 enz. 38 mee / 16 prijs

Argenton (700 km) Afdeling. 5427 duiven 68-70-168-179-208-353 enz. 35 mee / 16 prijs

Midfond  Rayon B. Afd.6. Noord-Holland

Laon    (336 km)      Rayon B.    3216 duiven   80-148-185-244-246-256 enz.             61 mee / 14 prijs

Molincourt (350 km)   Rayon B.    2302 duiven   131-165-166-171-239-243 enz.            42 mee / 14 prijs 

 Nanteuil le H. (400 km) Rayon B.  2051 duiven   47-96-127-134-199-245-253 enz.         37 mee / 13 prijs
Soissons  (366 km)    Rayon B.   1187 duiven    82-97-99-177-180-239-273 enz.            31 mee / 14 prijs

Midfond AFDELING  6. Noord-Holland

Laon         (336 km) Afdeling 6.  19417 duiven   140-310-416-598-616-661 enz.           61 mee / 24 prijs

Molincourt   (350 km) Afdeling 6.  13603 duiven   131-165-166-171-239-243 enz.           42 mee / 14 prijs

 Nanteuil le H.  (400 km) Afdeling 6. 11894 duiven   171-353-493-520-820 enz.             37 mee / 19 prijs

 Soissons  (366 km)         Afdeling 6.   7298 duiven   447-522-535-873-886 enz.            31 mee / 14 prijs 

Dagfond Rayon B. Afd. 6. Noord-Holland

Chateaudun  (550 km) Rayon B.  2032 duiven   4-18-46-72-170-174-194-201 enz.           54 mee / 26 prijs

 Orleans  (548 km) Rayon B.  1854 duiven   38-42-82-86-87-92-123-127-130 enz.          50 mee / 29 prijs

  Bourges (626 km) Rayon B.  1465 duiven   9-30-31-48-172-183-205-232-269 enz.       51 mee / 18 prijs 

Chateauroux (670 km) Rayon B. 1452 duiven   30-68-109-136-175-179-186-190 enz.      43 mee / 17 prijs

   Tours (640 km) Rayon B. 1162 duiven    4-61-76-84-97-127-131-144-159 enz.          47 mee / 20 prijs

Argenton (700 km) Rayon B.   960 duiven    24-34-39-41-49-63-65-81-82-100 enz.       35 mee / 17 prijs 

Dagfond AFDELING 6. Noord-Holland

Chateaudun  (550 km) Afdeling 6. Zuid  7859 duiven  38-149-219-303-677-683-689 enz.   54 mee / 26 prijs

    Orleans  (548 km) Afdeling 6. Zuid  6748 duiven  151-180-380-390-395-441-577 enz.  50 mee / 29 prijs

Bourges  (626 km) Afdeling 6. Zuid   5100 duiven  97-209-224-352-817-844-867-935 enz. 51 mee / 13 prijs

Chateauroux  (670 km) Afdeling 6.  8080 duiven  174-397-582-684-829-851-882-896 enz. 43 mee / 19 prijs

  Tours (640 km)  Afdeling 6. Zuid  3916 duiven   53-274-325-356-403-573-592-637 enz. 47 mee /17 prijs 

Argenton (700 km)  Afdeling 6. Zuid  3453 duiven    270-315-336-342-401-479 enz.        35 mee / 13 prijs

 Dagfond   Vereniging:     1e Onaangewezen       *       6e Aangewezen

 Duifkampioenschap Vereniging:             1e  NL10-1524533

 Rayon B.:       2e Onaangewezen        *     12e Aangewezen

 Afdeling 6.:   111e Onaangewezen     *      79e Aangewezen

 Jonge Duiven Rayon B. Afd. Noord-Holland

  Nijvel (220 km)  Rayon B. 2758 duiven  ( 1e tegen 8997 duiven van Rayon A-B-C-D ) 40 mee/ 9 prijs

      ( 64e tegen 15058 duiven gehele afdeling 6 )

Midfond       Rayon B.    Afd. 6. Noord-Holland

  Laon (336 km)  Rayon B. 3214 duiven  17-89-237-249-352-397-455 enz. 60 mee/20 prijs

  Morlincourt (350 km)  Rayon B. 2868 duiven  22-29-87-129-183-213-217 enz.  38 mee/17 prijs

  Breuil le Vert  (386 km)  Rayon B.1869 duiven  12-35-202-230-242-254 enz. 35 mee/11 prijs

  Nijvel (220 km)  Rayon B. 1274 duiven  56-69-71-111-137-200-236-302 enz. 18 mee/ 8 prijs

  Peronne (315 km)  Rayon B.1188 duiven  36-97-123-143-284 enz. enz. 18 mee/ 6 prijs

  Nanteuil le H  (400 km)  Rayon B. 1027 duiven  51-74-113-157-172-177 enz. 27 mee/10 prijs

Dagfond       Rayon B.    Afd. 6. Noord-Holland

   Orleans (548 km)  Rayon B.  1966 duiven  12-29-79-81-98-104-247-259 enz.  56 mee/11 prijs

   Bourges  (626 km)  Rayon B.  1539 duiven  11-19-25-29-45-47-95-124 enz. 40 mee/18 prijs

   Tours (640 km)  Rayon B.  1115 duiven  15-52-53-115-136-184-200-206 enz. 45 mee/10 prijs

   Orleans (548 km)  Rayon B.  973 duiven  55-57-64-70-97-119-121-160 enz. 35 mee/10 prijs 

   Blois  (600 km)  Rayon B.  941 duiven  12-22-28-45-52-112-116-160 enz. 38 mee/13 prijs

Dagfond       afdeling 6. Noord-Holland

   Orleans (548 km) Afdeling 10570 duiven  31-103-381-476-506-1119 enz. 56 mee/12 prijs

   Bourges (626 km)   Afdeling 7740 duiven  39-81-138-158-240-265-482 enz. 40 mee/18 prijs

   Tours (640 km)   Afdeling  6565 duiven  296-297-590-687-905-990 enz.  45 mee/15 prijs

   Orleans (548 km)   Afdeling  5146 duiven  348-354-418-439-546-622enz.    35 mee/13 prijs

   Blois (600 km)   Afdeling  5368 duiven  85-149-169-287-320-615 enz.     38 mee/15 prijs

Midfond      Vereniging:    3e onaangewezen  - 2e aangewezen

                                  Rayon B:    7e aangewezen

                                                2e duifkampioen met de NL08-1406929 V

                 Dagfond        Vereniging:   1e onaangewezen - 3e aangewezen

                                  Rayon B.:    4e onaangewezen - 3e aangewezen

                                  Afdeling:     50e onaangewezen - 19e aangewezen

 

 

Midfond      Vereniging:    4e onaangewezen  - 3e aangewezen

                                Rayon B:      3e aangewezen

                                4e duifkampioen met de NL07-1685115 V

               Dagfond         Vereniging:   1e onaangewezen

                                 Rayon B.:    1e onaangewezen

                                 7e 9e 11e 13e 18e duifkampioen

                                 Afdeling:     5e onaangewezen

                                 5 x duif op TELETEKST

                                 2e WHZB  2988pnt  Duivin  NL07-1685115

 

               Oude duiven     Vereniging:   4e onaangewezen - 2e aangewezen

                                 Rayon B:     3e aangewezen

                                 2e duifkampioen Oude duiven 

Generaal      Vereniging:   4e onaangewezen - 2e aangewezen

                                 2e Asduif de NL07-1685115 V

Dagfond       afdeling 6. Noord-Holland

   Ablis    afd. 6.   14284 duiven     124e-208e-314e-446e-491e-520e-524e-716e-861e-996e enz. 

   Orleans     afd. 6. 12819 duiven    3e-210e-333e–457e-591e–647e-760e–809e–834e–974e enz.

   Tours      afd. 6.   9115 duiven   11e-74e-103e-142e-171e-184e-279e-488e-1035e-1143e enz.

   Blois            afd. 6.     8803 duiven      2e-10e-13e-35e-75e-232e-241e-282e-348e-375e enz.

   Bourges         afd. 6.      6819 duiven      3e-7e-24e-31e-51e-57e-145e-191e-232e-261e enz.

   Chateauroux    afd. 6.      6009 duiven      81e-83e-198e-202e-462e-714e-724e  enz.

Dagfond       Rayon B. afdeling 6. Noord-Holland

   Ablis      afd. 6.     2404 duiven     19e-36e-52e-83e-91e-135e-166e-293e-421e enz. 

   Orleans   afd. 6.     2118 duiven      1e-62e-96e-125e-155e-171e-199e-217e-224e-243e enz.

   Tours     afd. 6.     1633 duiven      6e-26e-33e-47e-60e-64e-104e-175e-305e-339e-386e enz.

   Blois            afd. 6.     1519 duiven      1e-2e-3e-6e-11e-35e-37e-41e-53e-56e enz.

   Bourges         afd. 6.     1193 duiven      1e-4e-5e-7e-11e-12e-26e-30e-38e-44e enz.

   Chateauroux    afd. 6.     1005 duiven      6e-8e-27e-29e-70e-102e-106e-133e-146e-177e enz.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hein Berkhout | berkkrom@casema.nl