WELKOM - WELCOM
MIJN HOK - MY LOFT
INTRIEUR - METHODE
WEKELIJKSE COLUMN
KWEKERS - BREEDERS
TOP DUIVEN
TELETEKST-DUIVEN
MOOIE-UITSLAGEN
GASTENBOEK
CONTACT/LINKS


aantal bezoekers

 M'n laatste " week-column " update vanaf: 18 juli 2020.

(heb sinds 25/5 problemen met m'n website) kom zsm 'n geheel vernieuwde site.)  

 

Hein Berkhout  -  Duiven Coach

Disciplines: Dagfond en Jonge duiven

 

Zicht op mijn hok

 

View on my loft

Welkom op mijn site

 

Welcom on my site

Introductie

 

Introduction

 

Bij deze zal ik mij even aan U voor stellen. Mijn naam is Hein Berkhout geboren in 1948 en getogen te Uitgeest. Tot 1 april 2011 was ik van beroep handelaar in Visserijartikelen voor de beroeps Kust en Binnenvisserij. Dit bestond grotendeels uit de verkoop van Palingfuiken, Staandwant en met alle daaraan verbonden en denkbare artikelen cq.materialen voor de visserij. Naast m'n dagtaak als vertegenwoordiger langs de weg, heb ik in 2003 m'n oude hobby weer opgepakt namelijk het houden van postduiven. Nu we sinds april 2011 gestopt zijn met het bedrijf wat ik samen met mijn broer runde, kan ik nu veel meer tijd vrij maken voor mijn duiven en ze ook veel beter verzorgen maar vooral met wat meer regelmaat.

  

At this I will introduce to you. My name is Hein Berkhout born in 1948 and raised to Uitgeest. To 1 april 2011 I was by job trader in the professional Fishing articles for Coastal and inland fishing. This was largely from the sale of Eel fish traps, Trammel and with all the associated articles and conceivable cq. materials for fishing. In addition to my day job as a representative along the way, I have my old hobby was picked up again in 2002, namely the keeping of racing pigeons. Now we are with the company since april 2011 we stopped what I ran with my brother, I can now much more time for my pigeons and they they also provide much better but especially with more regularity.

 

1961

2003

       Nieuwe start      

 
 

      New start       

 

Als 10 jarige jochie besmet geraakt door het duivenvirus en begonnen met het gebruikelijke bouwen en timmeren van hokjes en hokken. Op 11 jarige leeftijd aangesloten als Jeugdlid bij PV. "de Vliegende Vleugels" te Uitgeest en daar de eerste beginselen van de duivensport geleerd. In 1961 eerste succesje door bij de jeugd het kampioenschap te behalen. Door de vele andere interessante dingen in het jonge leven waaronder het voetballen, met later de drukke werkzaamheden werd de duivensport gestopt. Maar korte tijd later deed zich een andere hobby van zich spreken, welke niet zo tijd gebonden kon worden uitgevoerd. Namelijk het kweken van grote parkieten, agaporniden en papagaaien, dit was voor mij ook een zeer boeiende hobby. Door de nieuwe kleurmutaties en de moeilijk kweekbare soorten vormden het altijd weer een uitdaging waarmee ik ook aardige successen mee had. Maar dan steekt er na  vierendertig jaar toch weer het oude duiven virus op. Startend met wat sierduiven die al snel plaats maakte voor de postduiven. Middels m'n klanten ben ik eigenlijk nooit erg ver van de duivensport verwijderd geweest. Altijd volgde ik wel de plaatselijke uitslagen en middels m'n klanten hoorde en zag ik nog wel eens wat van het landelijke gebeuren. Zo ben ik in voorjaar van 2003 weer gestart met de mooie hobby, "duiven houden"

 

 

     

 

When I whas a 10 year old boy, infected with the virus of pigeons started building and carpentry of the usual boxes and pens. At age 11 as youth member affiliated with PV. "The Flying Wings" to Uitgeest and as the first principles of the pigeon learned. In 1961 First victory by the youth to gain the championship. The many other interesting things in early life including football, with the workload after the pigeon was stopped. But a short time later, is another hobby of speech that are not time bound execution. Namely growing large parakeets, lovebirds and parrots, it was for me a fascinating hobby. The new color mutations and the difficulty breeding species were always a challenge that I had nice successes along. But then, after crossing of more than thirty four y ears, yet again the virus in pigeons. Starting with some showpigeons that quickly gave way to racing pigeons. Through my clients I'm never very far from the pigeon was removed. I have always followed the local results and through my clients, I still heard and saw something of the national event. So I'm back in spring of 2003 started with a great hobby, "to keep pigeons".

 

 

 

 

 

Hein Berkhout | berkkrom@casema.nl